• Edificio central

  • Aula polivalente

  • Debaixo do arco da vella

  • Entrada da aula Polivalente
Abril de 2019
LMMe XV SD
1 2 3 4 5 6 7
 
8 de abril de 2019
Concertos de primavera: 1º de grao elemental
Concertos de primavera: 2º e 3º de grao elemental
8
9
 
10 de abril de 2019
Concertos de primavera: 1º e 2º de grao profesional
Concertos de primavera: 3º e 4º de grao profesional
10
 
11 de abril de 2019
Concertos de primavera: 4º de grao elemental
Concertos de primavera: 5º de grao profesional
11
 
12 de abril de 2019
Festimbal
12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Concello de As Pontes


\"\"
Plan de estudos
Información sobre os Estudios no Conservatorio. Plan de Estudios LOE.

GRAO ELEMENTAL
Consta de catro cursos académicos, coas seguintes materias en cada curso:
Instrumento: 1 hora semanal.
Linguaxe Musical: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Educación Auditiva e Vocal: 1 hora semanal.

Promoción: Pódese promocionar ao seguinte curso cunha materia pendente.
Permanencia: Só se poderán permanecer dous anos no mesmo curso. Só se poderán permanecer 5 anos en todo o grao.


GRAO PROFESIONAL
Consta de 6 cursos e as materias varían segundo a especialidade instrumental.

Especialidade de Piano

1º CURSO
Piano: 1 hora semanal.
Linguaxe Musical: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Coro: 1 hora semanal.

2º CURSO
Piano: 1 hora semanal.
Linguaxe Musical: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Coro: 1 hora semanal.

3º CURSO
Piano: 1 hora semanal.
Harmonía: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Coro: 1 hora semanal.
Novas Tecnoloxías Aplicadas á Música: 1 hora semanal.

4º CURSO
Piano: 1 hora semanal.
Harmonía: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Coro: 1 hora semanal.
Repentización e Acompañamento: 1 hora semanal.
Historia da Música: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.

5º CURSO
Piano: 1 hora semanal.
Análise: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Coro: 1 hora semanal.
Repentización e Acompañamento: 1 hora semanal.
Historia da Música: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Música de Cámara: 1 hora semanal.

6º CURSO
Piano: 1 hora semanal.
Análise: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Coro: 1 hora semanal.
Repentización e Acompañamento: 1 hora semanal.
Música de Cámara: 1 hora semanal.
Itinerario*: 1 hora semanal.
Optativa*: 1 hora semanal.


Especialidade de Guitarra

1º CURSO
Guitarra: 1 hora semanal.
Linguaxe Musical: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Coro: 1 hora semanal.

2º CURSO
Guitarra: 1 hora semanal.
Linguaxe Musical: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Coro: 1 hora semanal.

3º CURSO
Guitarra: 1 hora semanal.
Harmonía: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Coro: 1 hora semanal.
Novas Tecnoloxías Aplicadas á Música: 1 hora semanal.
Piano Complementario: media hora semanal.

4º CURSO
Guitarra: 1 hora semanal.
Harmonía: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Coro: 1 hora semanal.
Historia da Música: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Piano Complementario: media hora semanal.

5º CURSO
Guitarra: 1 hora semanal.
Análise: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Coro: 1 hora semanal.
Repentización e Acompañamento: 1/2 hora semanal.
Historia da Música: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Música de Cámara: 1 hora semanal.
Piano Complementario: media hora semanal.

6º CURSO
Guitarra: 1 hora semanal.
Análise: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Coro: 1 hora semanal.
Repentización e Acompañamento: 1/2 hora semanal.
Música de Cámara: 1 hora semanal.
Piano Complementario: media hora semanal.
Itinerario*: 1 hora semanal.
Optativa*: 1 hora semanal.


Resto de Especialidades

1º CURSO
Instrumento: 1 hora semanal.
Linguaxe Musical: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Banda/Orquestra: 1 hora e media semanal.

2º CURSO
Instrumento: 1 hora semanal.
Linguaxe Musical: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Banda/Orquestra: 1 hora e media semanal.

3º CURSO
Instrumento: 1 hora semanal.
Harmonía: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Banda/Orquestra: 1 hora e media semanal.
Novas Tecnoloxías Aplicadas á Música: 1 hora semanal.
Piano Complementario: media hora semanal.

4º CURSO
Instrumento: 1 hora semanal.
Harmonía: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Banda/Orquestra: 1 hora e media semanal.
Historia da Música: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Piano Complementario: media hora semanal.

5º CURSO
Instrumento: 1 hora semanal.
Análise: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Banda/Orquestra: 1 hora e media semanal.
Historia da Música: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Música de Cámara: 1 hora semanal.
Piano Complementario: media hora semanal.

6º CURSO
Instrumento: 1 hora semanal.
Análise: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Banda/Orquestra: 1 hora e media semanal.
Música de Cámara: 1 hora semanal.
Piano Complementario: media hora semanal.
Itinerario*: 1 hora semanal.
Optativa*: 1 hora semanal.


*Todos os alumnos deberán escoller un itinerario e unha materia optativa relacionada con dito itinerario.
Os itinerarios entre os que pode elixir son:
- Itinerario de Composición.
- Itinerario de Interpretación.
- Itinerario de Musicoloxía.
- Itinerario de Pedagoxía.

Promoción: Promocionarase ao curso seguinte con ata dúas materias pendentes.
Permanencia: 2 anos por curso e 8 en todo o grao.

AVALIACIÓN
Trátase dunha avaliación continua, polo que haberá unha formación en función a un diagnóstico das unidades didácticas e a uns obxectivos establecidos na programación da materia.
É imprescindible a asistencia ás clases.
A avaliación é conxunta entre todos os profesores do alumno e dirixida polo profesor titor.
Concello das Pontes de García Rodríguez    Deputación da Coruña    Xunta de Galicia   
© 2019 Concello das Pontes de García Rodríguez

Aviso legal