Outubro de 2022
LMMe XV SD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Nova WEB actualizada

Toda a información actualizada sobre o CMUS profesional As Pontes agora está aloxada na nosa páxina de edu.xunta.es:
http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalaspontes/
captura_web_Xunta
Plan de estudos
Información sobre os Estudios no Conservatorio. Plan de Estudios LOE.

GRAO ELEMENTAL
Consta de catro cursos académicos, coas seguintes materias en cada curso:
Instrumento: 1 hora semanal.
Linguaxe Musical: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Educación Auditiva e Vocal: 1 hora semanal.

Promoción: Pódese promocionar ao seguinte curso cunha materia pendente.
Permanencia: Só se poderán permanecer dous anos no mesmo curso. Só se poderán permanecer 5 anos en todo o grao.


GRAO PROFESIONAL
Consta de 6 cursos e as materias varían segundo a especialidade instrumental.

Especialidade de Piano

1º CURSO
Piano: 1 hora semanal.
Linguaxe Musical: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Coro: 1 hora semanal.

2º CURSO
Piano: 1 hora semanal.
Linguaxe Musical: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Coro: 1 hora semanal.

3º CURSO
Piano: 1 hora semanal.
Harmonía: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Coro: 1 hora semanal.
Novas Tecnoloxías Aplicadas á Música: 1 hora semanal.

4º CURSO
Piano: 1 hora semanal.
Harmonía: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Coro: 1 hora semanal.
Repentización e Acompañamento: 1 hora semanal.
Historia da Música: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.

5º CURSO
Piano: 1 hora semanal.
Análise: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Coro: 1 hora semanal.
Repentización e Acompañamento: 1 hora semanal.
Historia da Música: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Música de Cámara: 1 hora semanal.

6º CURSO
Piano: 1 hora semanal.
Análise: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Coro: 1 hora semanal.
Repentización e Acompañamento: 1 hora semanal.
Música de Cámara: 1 hora semanal.
Itinerario*: 1 hora semanal.
Optativa*: 1 hora semanal.


Especialidade de Guitarra

1º CURSO
Guitarra: 1 hora semanal.
Linguaxe Musical: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Coro: 1 hora semanal.

2º CURSO
Guitarra: 1 hora semanal.
Linguaxe Musical: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Coro: 1 hora semanal.

3º CURSO
Guitarra: 1 hora semanal.
Harmonía: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Coro: 1 hora semanal.
Novas Tecnoloxías Aplicadas á Música: 1 hora semanal.
Piano Complementario: media hora semanal.

4º CURSO
Guitarra: 1 hora semanal.
Harmonía: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Coro: 1 hora semanal.
Historia da Música: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Piano Complementario: media hora semanal.

5º CURSO
Guitarra: 1 hora semanal.
Análise: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Coro: 1 hora semanal.
Repentización e Acompañamento: 1/2 hora semanal.
Historia da Música: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Música de Cámara: 1 hora semanal.
Piano Complementario: media hora semanal.

6º CURSO
Guitarra: 1 hora semanal.
Análise: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Coro: 1 hora semanal.
Repentización e Acompañamento: 1/2 hora semanal.
Música de Cámara: 1 hora semanal.
Piano Complementario: media hora semanal.
Itinerario*: 1 hora semanal.
Optativa*: 1 hora semanal.


Resto de Especialidades

1º CURSO
Instrumento: 1 hora semanal.
Linguaxe Musical: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Banda/Orquestra: 1 hora e media semanal.

2º CURSO
Instrumento: 1 hora semanal.
Linguaxe Musical: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Conxunto: 1 hora semanal.
Banda/Orquestra: 1 hora e media semanal.

3º CURSO
Instrumento: 1 hora semanal.
Harmonía: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Banda/Orquestra: 1 hora e media semanal.
Novas Tecnoloxías Aplicadas á Música: 1 hora semanal.
Piano Complementario: media hora semanal.

4º CURSO
Instrumento: 1 hora semanal.
Harmonía: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Banda/Orquestra: 1 hora e media semanal.
Historia da Música: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Piano Complementario: media hora semanal.

5º CURSO
Instrumento: 1 hora semanal.
Análise: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Banda/Orquestra: 1 hora e media semanal.
Historia da Música: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Música de Cámara: 1 hora semanal.
Piano Complementario: media hora semanal.

6º CURSO
Instrumento: 1 hora semanal.
Análise: 2 horas semanais en dúas sesións de 1 hora.
Banda/Orquestra: 1 hora e media semanal.
Música de Cámara: 1 hora semanal.
Piano Complementario: media hora semanal.
Itinerario*: 1 hora semanal.
Optativa*: 1 hora semanal.


*Todos os alumnos deberán escoller un itinerario e unha materia optativa relacionada con dito itinerario.
Os itinerarios entre os que pode elixir son:
- Itinerario de Composición.
- Itinerario de Interpretación.
- Itinerario de Musicoloxía.
- Itinerario de Pedagoxía.

Promoción: Promocionarase ao curso seguinte con ata dúas materias pendentes.
Permanencia: 2 anos por curso e 8 en todo o grao.

AVALIACIÓN
Trátase dunha avaliación continua, polo que haberá unha formación en función a un diagnóstico das unidades didácticas e a uns obxectivos establecidos na programación da materia.
É imprescindible a asistencia ás clases.
A avaliación é conxunta entre todos os profesores do alumno e dirixida polo profesor titor.
Concello das Pontes de García Rodríguez    Deputación da Coruña    Xunta de Galicia   
© 2022 Concello das Pontes de García Rodríguez

Aviso legal