Outubro de 2022
LMMe XV SD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Nova WEB actualizada

Toda a información actualizada sobre o CMUS profesional As Pontes agora está aloxada na nosa páxina de edu.xunta.es:
http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalaspontes/
captura_web_Xunta
Novas
Dispoñibilidade horaria do profesorado para a elección de horarios
10/09/2019
A continuación publicamos a dispoñibilidade horaria do profesorado para a elección de horarios de materias individuais.


Jurate Biveiniene: de martes de 15:00 a 16:00 e de 17:00 a 20:00, mércores de 15:00 a 16:00 e de 17:00 a 18:00, xoves de 15:00 a 18:00 e de 19:00 a 22:00, venres de 15:00 a 19:30.

Ángel Rúsbel Bouza Lage: de luns a xoves de 16:00 a 22:00, salvo luns de 17:00 a 18:00, martes de 21:00 a 22:00, mércores de 16:00 a 18:00 e de 21:00 a 22:00, xoves de 16:00 a 17:00 e de 20:00 a 21:00.

José Manuel Campello Blanco: de luns a venres de 16:00 a 22:00, salvo luns de 21:00 a 22:00, martes de 16:30 a 17:30 e de 21:00 a 22:00xoves de 19:00 a 20:00.

Marcel Chirilov: de luns a xoves de 16:00 a 22:00, salvo luns de 16:00 a 17:00, martes de 18:00 a 19:00 e de 21:00 a 22:00, mércores de 16:00 a 19:00 e de 21:00 a 22:00, e xoves de 19:00 a 22:00.

Juanjo Díez Seoane: martes de 16:00 a 20:00 e mércores de 16:00 a 21:30.

Ernesto Gancedo Herreras: de luns a venres de 15:30 a 22:00, salvo luns de 21:00 a 22:00 e os martes de 21:00 a 22:00.

Sergio Landrove Rico: luns e mércores de 16:00 a 22:00, salvo de 16:00 a16:30 e mércores de 16:00 a 17:00.

Abel Riveira Pena: de luns a xoves de 16:00 a 22:00, salvo luns e martes de 21:00 a 22:00, mércores de 16:00 a 18:00.

Olalla Rodríguez Corral: martes de 15:00 a 16:00 e de 20:00 a 21:00, mércores de 15:00 a 17:00 e de 20:00 a 21:00, xoves de 15:00 a 16:00 e de 20:00 a 21:00, venres de 15:00 a 16:00.

Ignacio Sanz Santás: luns e martes de 15:00 a 21:00, salvo luns de 16:00 a 16:30, e os martes de 17:00 a 18:00.

Sara Cabezas Brasa: Luns, martes, Xoves e venres de 15:30 a 20:30, salvo os luns de 19:00 a 20:00, martes de 19:00 a 20:00 e venres de 15:30 a 17:30.

Fernando Varela Iglesias: de luns a xoves de 16:00 a 22:00, salvo luns 18:00 a 19:00 e de 20:00 a 21:00, martes de 19:00 a 22:00, xoves de 17:00 a 18:00 e de 19:00 a 20:00
Concello das Pontes de García Rodríguez    Deputación da Coruña    Xunta de Galicia   
© 2022 Concello das Pontes de García Rodríguez

Aviso legal